Rookstop

 
Het rookstopprogramma, dat door de Dienst Pneumologie aangeboden wordt, is een geïndividualiseerd programma dat geleid wordt door een longarts (Prof. K. Nackaerts) en een psycholoog/tabakoloog (S. Van Lommel). Patiënten die wensen te stoppen met roken of die reeds gestopt zijn en herval vrezen, kunnen via dit rookstopprogramma begeleid worden.

Een patiënt kan naar de rookstopraadpleging (donderdagnamiddag) komen, verwezen via een interne specialist, via de huisarts, of via andere externe verwijzers. Een afspraak voor de rookstopraadpleging kan gemaakt worden per telefoon (016/346815) of via mail (rookstop@uzleuven.be).

Er worden maximaal drie patiënten per raadpleging gezien voor een intake-gesprek. Op de eerste rookstopconsultatie vindt allereerst een gesprek plaats met de psycholoog, waarna de consultatie bij de longarts volgt. De follow-up begeleiding wordt verzekerd door de psycholoog. Het programma loopt over een periode van ongeveer 3 maanden, tijdens dewelke maximaal 8 consultaties gepland worden.

Door de longarts wordt een verslag opgesteld met verwerking van de medische evaluatie. Dit wordt naar de huisarts, de psycholoog en eventueel naar de verwijzer verstuurd. Op twee momenten wordt door de psycholoog een verslag opgesteld van de psychologische evaluatie, meer bepaald na het intake-gesprek en na aflooop van het programma. Deze verslagen worden naar de huisarts, de longarts en eventueel naar de verwijzer verstuurd.

Het medisch dossier bevat, naast alle medische gegevens, een fiche met de gegevens van het psychologisch intake-gesprek. Het psychologisch dossier wordt wel apart bewaard met de gegevens van het intake-gesprek en van de follow-up gesprekken.