Organisatie

 

Een optimale behandeling van longkanker kan bestaan uit chirurgie, systeemtherapie, radiotherapie of een combinatie hiervan, en vergt dus een multidisciplinaire aanpak waarbij de deskundigheid van pneumo-oncologen, chirurgen, radiotherapeuten, radiologen en anatoom-pathologen gebundeld wordt. Door een intens multidisciplinair overleg wordt uit een waaier aan behandelingsmogelijkheden een optimaal behandelingsplan gekozen.