Steun ons

 
Als u ons werk en onderzoek wil ondersteunen, kan dit door een gift aan het “Fonds Respiratoire Oncologie”. 

U kunt steunen door overschrijving op rekening KU Leuven, Krakenstraat 3,  B-3000 Leuven:
IBAN: BE45 7340 1941 7789
BIC: KREDBEBB
Met vermelding “ELR-FOREO1-02010 – Gift Respiratoire Oncologie”.
Mits correcte vermelding wordt voor giften boven de €40 een fiscaal attest verleend.