Hospitalisatie

 
De eenheid Respiratoire Oncologie bevindt zich binnen Pneumologie op E652 (beige vleugel, 5de verdieping).
De meerdaagse chemotherapie vindt daar plaats, maar de grote meerderheid van de behandelingen (chemotherapie, doelgerichte moleculaire therapie en immunotherapie) gebeuren ambulant op het dagziekenhuis E643 (zie aldaar).

Er zijn 28 bedden, waarvan 4 éénpersoonskamers. Opgenomen patiënten krijgen een multidisciplinaire begeleiding door artsen, verpleegkundigen, oncocoaches en andere paramedici voor psychologische, sociale en spirituele ondersteuning. 
Er wordt gewerkt met het model van "geïntegreerde verpleging", wat wil zeggen dat één verpleegkundige de directe verantwoordelijkheid heeft voor de totale zorg, aangepast aan de individuele behoeften van de haar toevertrouwde patiënten. Er is een wekelijkse teambespreking van de patiënten door de medische en paramedische medewerkers.

Tijdens uw observatieperiode of opname is de verpleegkundige uw partner in de voorbereiding, planning en nazorg van de geplande onderzoeken en behandelingen voor uw longkanker.
De verpleegkundige kan, indien nodig, als gesprekspartner fungeren tussen u, de artsen en de andere medewerkers. Op regelmatige en gestructureerde basis is er professioneel overleg tussen de behandelende artsen en verpleegkundigen. Waar wenselijk worden ook contacten gelegd met het palliatief support team of thuiszorg.

Parallel aan de gang van de Respiratoire Oncologie, bevindt zich de afdeling Thoraxheelkunde (E653). Op het gelijkvloers in dezelfde vleugel bevindt zich de Bestralingsafdeling (E606).   

Hospitalisatie Respiratoire Oncologie
E652 (beige, 5de verdieping)
Hoofdverpleegkundige: P. Eraets

Hospitalisatie Thoraxheelkunde
E653 (beige, 5de verdieping)
Hoofdverpleegkundige: E. Puttevils

Radiotherapie
E606 (beige, gelijkvloers)
Hoofdverpleegkundige: K. Luyten