Dagziekenhuis

Momenteel zijn er diverse vormen van systemische behandeling: chemotherapie, doelgerichte of moleculaire therapie en immunotherapie. 
Het eerste contact is een "intake gesprek" met een arts, een verpleegkundige en/of een oncocoach. Aan de hand van educatiemateriaal wordt het verloop van de behandeling en het omgaan met nevenwerkingen besproken. Een persoonlijke map met algemene informatie omtrent uw behandeling fungeert ook als "dagboek" zodat u uw vragen en problemen vlot kan melden. Kort erna start de behandeling. Het voorschrijven van de chemo- of immunotherapie gebeurt met een computerdatabase, wat zorgt voor een doorgedreven kwaliteitscontrole van dit proces. De verpleegkundige dient de behandeling toe langs intraveneuze weg op het dagziekenhuis E643. Dit kan via een ader in de arm of via een poortkatheter.
Bij patiënten met  doelgerichte of moleculaire therapie verloopt de opvolging meestal via de raadpleging.

Dagziekenhuis Respiratoire Oncologie
E643 (beige, 2de verdieping)
Hoofdverpleegkundige: E. Raets en N. De Wilde.

Supervisie Respiratoire Oncologie
Maandag: Prof. E. Wauters
Dinsdag: Prof. C. Dooms
Woensdag: Prof. K. Nackaerts
Donderdag: Prof. K Vanhove
Vrijdag: Prof. K. Vanhove