LLCG Onderzoeksprogramma


Binnen de eenheid Respiratoire Oncologie is de Clinical Trial Unit geïntegreerd en de sturing van de LLCG. De Clinical Trial Unit, met voltijdse adviesfunctie door studieverpleegkundigen, richt zich op klinisch-wetenschappelijk onderzoek van screening, stagering, nieuwe doelgerichte moleculaire therapie en immunotherapie, en dit in zeer geregeld contact met andere Europese en Noord-Amerikaanse centra.

Er zijn fase 1/2, fase 2 en fase 3 onderzoeken in diverse lijnen van behandeling:

Niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) niet-metastatisch
Niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) metastatisch/geen moleculaire target
Niet
-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) metastatisch/moleculaire target
Kleincellig longcarcinoom (SCLC)
Mesothelioom