Home


Welkom op de LLCG website. 

LLCG staat voor Leuven Lung Cancer Group, een samenwerkingsverband tussen het zorgprogramma Respiratoire Oncologie van het UZ Leuven en verwijzende artsen, o.a. adviesfunctie voor complexe patiëntendossiers, organisatie van postgraduaat, delen van behandelrichtlijnen en coördinatie van multicentrisch klinisch en translationeel onderzoek.

Het zorgprogramma Respiratoire Oncologie van het UZ Leuven richt zich op alle aspecten van patiënten met respiratoire tumoren (long, pleura, mediastinum). Dit behelst o.a. preventie (rookstopkliniek), screening en vroege diagnostiek, diagnostische en interventionele endoscopie, stadiumbepaling (bepaling van stadium of uitgebreidheid), functionele cardiopulmonale evaluatie, alle aspecten van behandeling en vervolgonderzoek. 

De behandeling van longkanker gebeurt volgens de ESMO richtlijnen, in een samenwerking tussen de diensten respiratoire oncologie, thoraxheelkunde en thoracale radiotherapie. Dit wordt gestuurd door wekelijkse multidisciplinaire casusbesprekingen en trimestrieel overleg over het toepassen van wetenschappelijke vorderingen. 

Er is een klassieke hospitalisatie afdeling en een oncologisch dagziekenhuis. Het voorschrijven van de systeemtherapie gebeurt met een computerdatabase, wat zorgt voor een doorgedreven kwaliteitscontrole van dit proces. Specifiek oncologisch getrainde verpleegkundigen en een onco-coach maken gebruik van educatiemateriaal voor de patiënt.

Binnen het zorgprogramma Respiratoire Oncologie is ook de Clinical Trial Unit geïntegreerd en de sturing van de LLCG. De Clinical Trial Unit, met voltijdse adviesfunctie door studieverpleegkundigen, richt zich op klinisch-wetenschappelijk onderzoek van screening, stagering, nieuwe doelgerichte moleculaire therapie en immunotherapie, en dit in zeer geregeld contact met andere Europese en Noord-Amerikaanse centra.