Wat is LLCG?

LLCG staat voor Leuven Lung Cancer Group. De LLCG is een samenwerkingsverband tussen
het zorgprogramma Respiratoire Oncologie van het UZ Gasthuisberg en verwijzende artsen in gans Vlaanderen. In dit verband gebeurt er adviesfunctie voor complexe patiëntendossiers, wordt er postgraduaat georganiseerd, worden behandelrichtlijnen opgesteld, en wordt multi-centrisch klinisch wetenschappelijk onderzoek gecoördineerd.

Het zorgprogramma Respiratoire Oncologie van het UZ Gasthuisberg richt zich op alle aspecten van patiënten met respiratoire tumoren (longen, pleura, mediastinum). Dit behelst o.a. preventie (rookstopkliniek), vroege diagnostiek, diagnostische en interventionele endoscopie, stadiumbepaling (bepaling van stadium of uitgebreidheid), functionele cardiopulmonale evaluatie, alle aspecten van behandeling en vervolgonderzoek.
De behandeling van longkanker gebeurt volgens multidisciplinaire richtlijnen, in een samenwerking tussen de diensten pneumo-oncologiethoraxheelkunde en radiotherapie, en wordt gestuurd door wekelijkse multidisciplinaire casusbesprekingen en trimestrieel overleg over het toepassen van wetenschappelijke vorderingen.
De Respiratoire Oncologie eenheid van pneumologie beschikt naast de klassieke hospitalisatie over een geïntegreerde dagzaal voor ambulante chemotherapie. Het voorschrijven van de chemotherapie gebeurt met een computerdatabase, wat zorgt voor een doorgedreven kwaliteitscontrole van dit proces. Specifiek oncologisch getrainde verpleegkundigen maken gebruik van educatiemateriaal voor de patiënt. Door de integratie van alle activiteiten op één afdeling, hebben zowel de patiënt als de huisarts een vast team en telefoonnummer waar zij steeds terecht kunnen met vragen. [info over praktische organisatie]
Binnen de eenheid Respiratoire Oncologie is ook de Clinical Trial Unit geïntegreerd en dus ook de sturing van de LLCG. De Clinical Trial Unit, met voltijdse adviesfunctie door studieverpleegkundigen, richt zich op klinisch-wetenschappelijk onderzoek van stadiëring, nieuwe chemotherapie en Moleculair-biologische therapie, en dit in zeer geregeld contact met andere Europese en Noord-Amerikaanse centra.