Rookstop hulpmiddelen

Nicotinesubstitutie vermindert in belangrijke mate de ontwenningsverschijnselen bij rookstop. Om overdosering met nicotine te vermijden, mogen de verschillende nicotinetoedieningsvormen best niet zomaar gelijktijdig gebruikt worden en is blijven roken in principe gecontra-indiceerd.


BUPROPION (ZYBAN?)
1. Afleveringsvorm en gebruikelijke dosis:
Bupropion (synoniem amfebutamon) werd oorspronkelijk ontwikkeld als antidepressivum, en inhibeert de heropname van noradrenaline en dopamine. Zoals nicotine, vermindert bupropion in zekere mate de ontwenningsverschijnselen bij rookstop.