Richtlijnen behandeling

Toelichting

Dit zijn de diagnostische en therapeutische richtlijnen van de LLCG. Ze zijn opgesteld op basis van overleg binnen de multidisciplinaire kernwerkgroep van het zorgprogramma Respiratoire Oncologie van het UZ Leuven in nauwe samenwerking met de betrokken specialisten van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk K.U. Leuven, dat ongeveer de helft van alle ziekenhuisbedden in Vlaanderen groepeert (www.vznkul.be). Dank zij geregeld structureel overleg op meerdere niveaus staan deze richtlijnen borg voor een kwalitatieve en wetenschappelijk gefundeerde benadering. Het redactieproces verloopt volgens een strikte methodiek. Enkel de richtlijnen die het volledige proces - tot en met de finale kwaliteitscontrole - doorlopen hebben (versie 1.0 en hoger), worden op de webstek gebracht.

De richtlijnen zijn onderverdeeld in diverse modules. Modules in finale versie zijn hier consulteerbaar.

 

Meer informatie over het Vlaams Ziekenhuis Netwerk (VZN)