Raadpleging

Het zorgprogramma "Respiratoire Oncologie" (REO) behelst o.a. preventie (rookstopkliniek), vroege diagnostiek, diagnostische en interventionele endoscopie, stadiëring (bepaling van stadium of uitgebreidheid), functionele cardiopulmonale evaluatie, alle aspecten van behandeling, inclusief chemotherapie, en vervolgonderzoek.

 

E409 (oranje, gelijkvloers)
Raadpleging Respiratoire Oncologie
Raadpleging Rookstop
Donderdagnamiddag
Tel: 016/344775
Prof. J. Vansteenkiste
Prof. K. Nackaerts
Prof. C. Dooms
Dr. M. Lambrecht
Mv. E. Vandebosch
E409 (oranje, gelijkvloers)
Privé raadpleging vrijdagnamiddag
   Prof. J. Vansteenkiste
   Prof. K. Nackaerts
Privé raadpleging dinsdagnamiddag
   Prof. C. Dooms
Tel: 016/346801 

E427 (oranje, 2de verdieping)
Raadpleging Thoraxheelkunde
Vrijdagvoormiddag
Tel: 016/344850

E606 (beige, gelijkvloers)
Raadpleging Thorax Radiotherapie
Vrijdagvoormiddag
Tel: 016/346670

 

Voor de raadpleging, die zich dicht bij de hoofdingang van het ziekenhuis bevindt, volgt men na de inschrijving in de inkomhal de oranje bewegwijzering.
Tijdens de raadpleging wordt de patiënt in principe eerst gezien door een geneesheer-specialist in opleiding die nadien de gegevens doorneemt met de professor. De resultaten worden dan met de patiënt besproken. Tijdens deze raadpleging wordt er voldoende tijd uitgetrokken voor het beantwoorden van vragen.
De raadpleging is vaak de eerste contactname met het zorgprogramma Respiratoire Oncologie (REO).
Na het beëindigen van een behandeling komt de patiënt meestal terug op deze raadpleging voor vervolgonderzoek. Regelmatige controles volgen de evolutie van het ziektebeeld.

Via de raadpleging Respiratoire Oncologie kan ook een afspraak gemaakt worden voor de raadpleging rookstop.
Het rookstop programma dat aangeboden wordt is een geïndividualiseerd programma dat geleid wordt door een longarts en een psycholoog. Patiënten die wensen te stoppen met roken of die reeds gestopt zijn en herval vrezen, kunnen via dit rookstop programma begeleid worden.
Tijdens de eerste raadpleging vindt een intakegesprek plaats met de longarts en met de psycholoog. De longarts onderzoekt de medische aspecten die mogelijks van belang zijn voor de rookstop begeleiding en de psycholoog evalueert onder andere het rookgedrag en de motivatie, en bespreekt de rookstopmethode. De verdere begeleiding loopt over ongeveer 3 maanden waarbij maximaal een 8-tal visites worden gepland. Deze begeleiding wordt verzekerd door de psycholoog.