Intake gesprek en follow-up

Psychologische benadering

Allereerst vindt een intake-gesprek plaats met de psycholoog. Tijdens dit gesprek wordt een aantal aspecten geëvalueerd.

Rookgedrag:

Het huidige rookgedrag van de patiënt wordt in kaart gebracht: aantal sigaretten, duur van het roken, het rookpatroon en de functies van het roken worden bevraagd. De graad van nicotine-afhankelijkheid wordt bepaald aan de hand van de Fagerström-score (Fagerström en Schneider, 1989)

Vroegere rookstoppogingen:

Het aantal rookstoppogingen dat in het verleden door de patiënt werd ondernomen wordt besproken. De methoden van rookstop die toen toegepast werden, de duur van de rookvrije periode en de oorzaken van herval, komen aan bod.

Motivatie:

De motivatie van de patiënt om te stoppen met roken wordt geëvalueerd. Dit wordt gedaan aan de hand van het bevragen van de attitudes van de patiënt ten aanzien van het roken. De ondervonden voor- en nadelen van het roken, evenals de voor- en nadelen van het stoppen met roken, worden besproken. Gevoelens van "self-efficacy" worden in verband gebracht met de motivatie.

Sociale situatie:

Het rookgedrag wordt gekaderd binnen de sociale situatie van de patiënt. Professionele situatie en gezinssituatie worden besproken. Hierbij wordt vooral nagegaan of en welke personen in de omgeving van de patiënt roken.

Levensstijl:

Het rookgedrag wordt gekaderd binnen de algemene levensstijl van de patiënt. Gezondheidsgerelateerd gedrag, (genees)middelengebruik en gezondheidsproblemen worden besproken.

Rookstopmethode:

Aan de patiënt wordt informatie gegeven over de verschillende mogelijke rookstopmethoden, met name:

  1. rookstop zonder hulpmiddelen, doch met begeleiding
  2. rookstop met nicotinesubstitutie én met begeleiding
  3. rookstop met behulp van Zyban? inname én met begeleiding
  4. een laatste mogelijkheid is dat men niet onmiddellijk overgaat tot een rookstoppoging, wegens onvoldoende motivatie.

Bij het plannen van de rookstop wordt een voorbereidingsperiode van gedragsverandering voorzien (2 à 3 weken). In tweede instantie wordt een rookstopdag gepland en wordt het correcte gebruik van hulpmiddelen besproken.

 

FOLLOW-UP

Vervolggesprekken worden gepland na de gedragsveranderingoefeningen en na de stopdatum. Na de stopdatum, zullen achtereenvolgens met een interval van 1 week, dan met één van 2 weken, vervolgens van 3 weken en tenslotte na een periode van 4 weken, nog bijkomende gesprekken gepland worden voor verdere psychologische begeleiding.

Afhankelijk van het individueel plan van rookstop van elke patiënt, wordt tijdens deze begeleiding een aantal aspecten besproken:

Evaluatie van de rookstop:

zijn er bijwerkingen van Nicotinesubstitutie? Zyban?
resultaten van de monitoring van het rookgedrag
resultaten van de gedragsveranderingoefeningen
positieve en negatieve gevolgen van de rookstop
hulpmiddelen/alternatieve gedragingen

  • Multifunctionaliteit van het roken
  • Sociale omgeving
  • Andere