Hospitalisatie

De eenheid Respiratoire Oncologie/Pneumologie beschikt naast de klassieke hospitalisatie (E652) ook over een daghospitalisatie voor ambulante chemotherapie (E643). Het voorschrijven van de chemotherapie gebeurt met een computerdatabase, wat zorgt voor een doorgedreven kwaliteitscontrole van dit proces. Specifiek oncologisch getrainde verpleegkundigen maken gebruik van educatiemateriaal voor de longkankerpatiënt. Door de integratie van alle activiteiten op één afdeling, hebben zowel de patiënt als de huisarts een vast team en telefoonnummer waar zij steeds terecht kunnen met vragen.
Parallel aan de gang van de Respiratoire Oncologie, bevindt zich de afdeling Thoraxheelkunde (E653). Op het gelijkvloers in dezelfde vleugel bevindt zich de Bestralingsafdeling (E606).   

E 652 (beige, 5de verdieping)

Hospitalisatie Respiratoire Oncologie
Hoofdverpleegkundige: P. Eraets

E 653 (beige, 5de verdieping)

Hospitalisatie Thoraxheelkunde
Hoofdverpleegkundige: H. Vandeweege

   

E643 (beige, 2de verdieping)

Daghospitalisatie Respiratoire Oncologie Hoofdverpleegkundige: S. Borgenon

E606 (beige, gelijkvloers)

Radiotherapie
Hoofdverpleegkundige: K. Luyten

De multidisciplinaire begeleiding op de Respiratoire Oncologie afdeling bestaat uit medische, verpleegkundige, en andere paramedische zorg zoals psychologische, sociale en spirituele ondersteuning. Er zijn 28 bedden (uitbreiding tot max. 30), waarvan 4 éénpersoonskamers.
Een team van een 20-tal gespecialiseerde oncologie verpleegkundigen en 3 logistieke medewerkers, onder leiding van de hoofdverpleegkundige, staat klaar om u de klok rond op een professionele en kwalitatieve manier zorg te verlenen tijdens uw verblijf op de afdeling.
Er wordt gewerkt met het model van "geïntegreerde verpleging", wat wil zeggen dat één verpleegkundige de directe verantwoordelijkheid heeft voor de totale zorg, aangepast aan de individuele behoeften van de haar toevertrouwde patiënten.
Tijdens uw observatieperiode of opname is de verpleegkundige uw partner in de voorbereiding, planning en nazorg van de geplande onderzoeken en behandelingen voor uw longkanker.
De verpleegkundige kan, indien nodig, als gesprekspartner fungeren tussen u, de artsen en de andere medewerkers. Op regelmatige en gestructureerde basis is er professioneel overleg tussen de behandelende artsen en verpleegkundigen. Waar wenselijk worden ook contacten gelegd met de thuiszorg.