Dagziekenhuis

Tot 2014 gebeurde behandeling met chemotherapie in een dagziekenhuis, dat geïntegreerd was binnen de Respiratoire Oncologie afdeling, op E652 (beige, 5de verdieping), met één team en telefoonnummer voor zowel de patiënt als de huisarts.

Sinds 2014 komt u voor meerdaagse chemotherapie op E652, en voor ééndaagse chemotherapie op het dagziekenhuis E643.

Het voorschrijven van de chemotherapie gebeurt met een computerdatabase, wat zorgt voor een doorgedreven kwaliteitscontrole van dit proces.

 

De verpleegkundige dient de behandeling toe langs intraveneuze weg. Dit kan via een ader in de arm of via een


poortkatheter

Oncologisch getrainde verpleegkundigen verstrekken de nodige uitleg over uw behandeling en de meest voorkomende nevenwerkingen.
Zij kunnen gebruik maken van educatiemateriaal voor de patiënt en tips bezorgen om mogelijke nevenwerkingen beter op te vangen.
Een persoonlijke map met algemene informatie omtrent uw behandeling fungeert ook als "dagboek" zodat u uw vragen en problemen vlot kan melden.