Home

Welkom op de website van de Leuven Lung Cancer Group.
LLCG staat voor Leuven Lung Cancer Group, een samenwerkingsverband tussen het zorgprogramma Respiratoire Oncologie van het UZ Gasthuisberg en verwijzende artsen, o.a. adviesfunctie voor complexe patiëntendossiers, organisatie van postgraduaat, opstellen van behandelrichtlijnen en coördinatie van multicenter klinisch en translationeel onderzoek.
 Leuven Lungcancer Group


Welcome on the website of The Leuven Lung Cancer Group.
LLCG stands for Leuven Lung Cancer Group, a cooperation between the clinical care program Respiratory Oncology of the University Hospital Gasthuisberg and referring specialists, for advice on complex patient records, organization of postgraduate teaching, redaction of treatment guidelines, and coordination of multicenter clinical and translational research. Leuven Lungcancer Group